Speech by Professor Constantinos Christofides from UCY

NEWS & EVENTS / Speech by Professor Constantinos Christofides from UCY

22 Jun., 15
Εκλεκτοί προσκεκλημένοι,
Εκπρόσωποι των ΜΜΕ,
Κυρίες και κύριοι,

Με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζω τη σημερινή δημοσιογραφική διάσκεψη, που πραγματοποιείται εδώ στη Λεβέντειο Πινακοθήκη, για την έναρξη υλοποίησης της Δράσης “Research Centre on Interactive Media, Smart Systems and Emerging Technologies”(RISE).

Μία ιδιαίτερα σημαντική Δράση, για την οποία ο Δήμος Λευκωσίας και τα τρία δημόσια πανεπιστήμια της χώρας, ενώνουν τις δυνάμεις τους με δύο υψηλού κύρους έμπειρους εξωτερικούς εταίρους, το University College London και το Ινστιτούτο Max Planck της Γερμανίας, για τη δημιουργία του «Κέντρου Έρευνας σε Διαδραστικά Μέσα, Εξυπνα Συστήματα και Αναδυόμενες Τεχνολογίες».

Το RISE θα ενταχθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου της Λευκωσίας για τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος καινοτομίας στην καρδιά της πόλης, προκειμένου να αναδειχθεί η πρωτεύουσα σε περιφερειακό κόμβο επιχειρηματικής καινοτομίας.
Θα συμπληρώσει τις προγραμματισμένες δραστηριότητες του οικοσυστήματος, παρέχοντας μια στερεή επιστημονική βάση, η οποία θα ενθαρρύνει την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και επιχειρήσεων, ικανοποιώντας συγχρόνως και ένα από τους κύριους στόχους που θέτει ένα πανεπιστήμιο για την προώθηση και εφαρμογή της έρευνας που διεξάγει.

Το Κέντρο στοχεύει κυρίως:
1 – Στην παραγωγή άριστης έρευνας διεθνούς επιπέδου για βελτίωση του ερευνητικού προφίλ της χώρας.
2 – Στη συνεργασία με επιστήμονες και τοπικές επιχειρήσεις καινοτομίας για την επίλυση προβλημάτων της καθημερινότητας, ευθυγραμμισμένων με την Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της χώρας.
3 – Στην υποστήριξη της επιχειρηματικής κοινότητας με τη μεταφορά γνώσεων, κατάρτισης και τεχνολογικών λύσεων για την ώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, και
4 –  Στη δημιουργία στενότερων δεσμών μεταξύ επιστημόνων, επιχειρηματιών, καθώς και τοπικών αρχών προς καλλιέργεια κουλτούρας καινοτομίας και δημιουργικότητας.

Η έρευνα που θα διεξάγεται στο Κέντρο ενσωματώνει τις Οπτικές Επιστήμες, την Ανθρωποκεντρική προσέγγιση και Σχεδιασμό, την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις Έξυπνες Επικοινωνίες, σε στενή συνέργεια, παρέχοντας μια μοναδική διεπιστημονική προοπτική έρευνας με έμφαση στη φιλοσοφία: “Εμπνευσμένο από τον Άνθρωπο, Σχεδιασμένο για τον Άνθρωπο”. Οι τεχνολογίες αυτές παρέχουν ένα ευέλικτο μέσο για την επικοινωνία, τη διαχείριση των πληροφοριών, την εκπαίδευση και τη ψυχαγωγία, με εφαρμογές σχεδόν σε κάθε πτυχή της ζωής και της επιστήμης.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες στο RISE θα κατευθυνθούν προς διερεύνηση επίκαιρων θεμάτων σε τομείς προτεραιότητας, όπως αυτοί έχουν προσδιοριστεί από την έκθεση για την Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Κύπρου.

Το RISE θα επιταχύνει την μετατόπιση των τεχνολογιών έξω από τα όρια του ερευνητικού εργαστηρίου και προς τον πραγματικό κόσμο, όπου θα χρησιμοποιείται από χρήστες, με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις τους και κάτω από πραγματικές συνθήκες. Θα φέρει μαζί ερευνητές με διαφορετική και συμπληρωματική τεχνογνωσία, δημιουργώντας συνεργίες και τη δυναμική να αντιμετωπιστούν προβλήματα που υπερβαίνουν τις δυνατότητες κάθε επιμέρους συμμετέχοντα.

Συμπερασματικά, το προτεινόμενο Κέντρο πληροί τόσο τους στρατηγικούς στόχους της Ευρώπης σύμφωνα με το πρόγραμμα TEAMING για συνεργασία και ανάπτυξη, όσο και τους στόχους της Κύπρου για ανάπτυξη και δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης σε παραγωγικούς τομείς όπως είναι η εκμετάλλευση της έρευνας και της τεχνολογίας.

Επιπλέον, να αναφέρω πως είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι για το έργο αυτό τα τρία δημόσια πανεπιστήμια συνεργάζονται μεταξύ τους, αλλά και με τοπική την αρχή. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους διάφορους κρατικούς φορείς, τους τοπικούς οργανισμούς και τα Υπουργεία που στήριξαν με δηλώσεις ενδιαφέροντος την πρόταση δημιουργίας του RISE στην Κύπρο.

Κλείνοντας, να πω ότι αισιοδοξώ πως η μοιρασμένη μας Πρωτεύουσα τους επόμενους μήνες θα βρει το δρόμο προς ενοποίηση. Είναι άλλωστε το κεντρικό σημείο της πατρίδας μας. Η εντός των τειχών Πόλη θα ξαναβρεί τον πολυπολιτισμικό της χαρακτήρα. Θα είναι ένα σημείο συνάντησης, συνύπαρξης και συνεργασίας. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσβλέπει στο να το καταστήσει επιστημονικό εργαστήριο όλων των νέων ανθρώπων του τόπου μας. Αυτή είναι η προοπτική, αυτός είναι ο στόχος μας και το RISE θα συμβάλλει προς αυτήν την κατεύθυνση.
Αναγνωρίζοντας την αξία της συγκεκριμένης δράσης το Πανεπιστήμιο Κύπρου συγχαίρει όλους τους εταίρους της Κοινοπραξίας για τη μεταξύ τους συνεργασία και εύχεται καλή επιτυχία στις δράσεις του Κέντρου.

Σας ευχαριστώ.This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme.


This project has received funding from the Government of the Republic of Cyprus through the Directorate General for the European Programmes, Coordination and Development.